Halakho

Singer: Aj maisnam

LAPNA TAMNARAGA

Singer: Ranbir Thouna

KHAKAIGI DIMPLE

Singer: Uttam

NGAORE URUBADA NANGBU

Singer: Sadananda Hamom

Bidai

Singer: The koi

Haini Haini

Singer Jack and Jems